هاردنر

هاردنر CETEPOX1312-05

هاردنر CETEPOX1312-05

هاردنر CETEPOX1312-05 مناسب برای رزینهای اپوکسی می باشد کاربرد وسیع این هاردنر با ویسکوزیته پایین و لایه گذاری لمینت کستینگ قطعات الکترونیکی در کف سازی چسبها و پوششهای مخازن می باشد خواص مقدار واحد روش نهایی نقطعه اشتعال >100 C`