رزين اپوكسي

ساختمان شيميايي رزين‌هاي اپوكسي به گونه‌اي است كه آنها را در برابر اكثر مواد شيميايي مقاوم نموده و چسبندگي خوبي به طيف وسيعي از فلزات و پليمرها دارد. نام محصول نسبت مخلوط وزنی خواص کاربردها زمان کارکردپس ازمخلوط(دقیقه) رنگ دانسیتهg/cm3 سختیshore d(iso868) مقاومت حرارتی (iso75 ℃) SW404 HY2404 ۱۰۰;۱۰ مقاومت سایشی ومقاومت شیمیایی مدلهای ریخته …

رزين اپوكسي ادامۀ مطلب »